Dotacje dla SDW w Polsce

Będziemy bardzo wdzięczni za udzielenie pomocy finansowej na działalność SDW w Polsce, kazda wpłata będzie mile widziana.                                                                     Konto: PKO BP S.A. O/ŁÓDŻ:  2910203 4080000 45 020115 1489

 
 

 

AKTUALNOŚCI 2012

Dzieci Wojny na  Imprezie  Andrzejkowej.

W dniu 30 listopada 2012 roku członkowie  Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce, spotkali się w Łódzkim Domu Kultury na  Andrzejkowej imprezie przy suto zastawionym stole i z tradycyjną lampką wina.  Były wierszyki, śpiewy, i tańce. Orkiestra na naszą prośbę grała  do tańca stare znane piosenki. Wszyscy bawili  się doskonale.

 

 

images/arch2012a/800_201212121.JPGimages/arch2012a/800_2012121210.JPGimages/arch2012a/800_2012121211.JPGimages/arch2012a/800_2012121212.JPGimages/arch2012a/800_2012121213.JPGimages/arch2012a/800_2012121214.JPGimages/arch2012a/800_2012121215.JPGimages/arch2012a/800_2012121216.JPGimages/arch2012a/800_201212122.JPGimages/arch2012a/800_201212123.JPGimages/arch2012a/800_201212124.JPGimages/arch2012a/800_201212125.JPGimages/arch2012a/800_201212126.JPGimages/arch2012a/800_201212127.JPGimages/arch2012a/800_201212128.JPGimages/arch2012a/800_201212129.JPG

 


 

 

Informacja z przebiegu Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności, a także uroczystości 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się w dniach 11 - 13 września 2012 r. w  Łódzkim Domu Kultury.

 

 

W dniach 11, 12 i 13 września 2012 roku w dużym kinie Łódzkiego Domu Kultury odegraniem i odśpiewaniem Hymnu Dzieci Wojny uroczyście otwarto obchody 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz krajowy zjazd Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.

  Spotkanie to zaszczycili swoją obecnością:
 • Krzysztof Kwiatkowski - Poseł na Sejm RP
 • Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Dariusz Banachowicz - Komendant  Wojewódzki Policji w Łodzi
 • Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Urzędu Miasta Łodzi
 • Piotr Beczkowski - Komendant  Miejski Policji w Łodzi
 • Danuta Muszyńska-Zamorska - Łódzka Artystka Malarka
 • Ewa Ściborska - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Łodzi
 • Zdzisława Janowska - Prezes Międzynarodowej Fundacji Kobiet w Łodzi
 • Ewa Kralkowska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Otolia Siemieniec - Burmistrz Miasta Mrągowa
 • Mieczysław Teodorczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Michał Boszko - Starosta Płocki
 • Andrzej Bajko - Starosta Strzelecko Drezdenecki
 • Jan Baronowski - Starosta Gostyniński
 • Henryk Brzyszcz - Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
 • Leon Fortak - Wójt Gminy Czarnocin
 • Marian Papis - Radny Rady Miejskiej w Łodzi
 • Zbigniew Kręcisz - Dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego,
 • a także:
 • przedstawiciele organizacji kombatanckich Łodzi i województwa łódzkiego
 • delegacja niemiecka z Powiatowego Związku Przesiedlonych z Furstenwalde
 • delegacje ze wszystkich Oddziałów SDW w Polsce.
 • Najliczniejszą grupę stanowili delegaci z Łodzi, Złotoryi, Strzelec Krajeńskich, Krakowa, Koszalina i Dzierżoniowa.

Pierwszy dzień krajowego zjazdu rozpoczęto prelekcją na temat "Losy dzieci polskich w II wojnie światowej, ze  szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego", którą wygłosiła mgr Urszula Olech z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Następnie wystąpił Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca  "Poltex"  z Łodzi  oraz "Ludowa Biesiada" z Czarnocina. W przerwie koncertu Włodzimierz Wołoszyński - prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce udekorował Medalem 40-lecia pana Krzysztofa Kwiatkowskiego - posła na Sejm RP. Złotą Odznaką Honorową wraz z dyplomem za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia  Dzieci Wojny w Polsce udekorowany został Zespół "Ludowa Biesiada" z Czarnocina. Dekorował pan Krzysztof Kwiatkowski wspólnie z Waldemarem  Szewczykiem I wiceprezesem ZG SDW. Uroczystości zakończone zostały wspólną kolacją w Łódzkim Domu Kultury.

W drugim dniu Zjazdu referat okolicznościowy na temat 40-lecia Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce wygłosił Włodzimierz Wołoszyński - Prezes Zarządu Głównego. Następnie udekorował 12 osób Złotymi Odznakami Honorowymi SDW oraz 120 uczestników Zjazdu medalami okolicznościowymi z okazji 40-lecia SDW, wydanymi na tą szczególną okazję.  Zaproszeni goście zabierający głos w dyskusji, życzyli delegatom dalszej owocnej pracy w Stowarzyszeniu oraz szybkiej pomocy Państwa dla ludzi którzy przeszli gehennę tamtych okrutnych czasów.

Trzeci dzień Zjazdu przeznaczono na Nadzwyczajny Kongres w celu omówienia podstawowych zadań dla 22 oddziałów w Polsce. W niewielkim zakresie zmieniono statut oraz wytyczono kierunki do dalszego działania Naszego Stowarzyszenia.

images/arch2012bb/640_201209251.JPGimages/arch2012bb/640_2012092510.JPGimages/arch2012bb/640_2012092511.JPGimages/arch2012bb/640_2012092512.JPGimages/arch2012bb/640_2012092513.JPGimages/arch2012bb/640_2012092514.JPGimages/arch2012bb/640_2012092515.JPGimages/arch2012bb/640_2012092516.JPGimages/arch2012bb/640_2012092517.JPGimages/arch2012bb/640_2012092518.JPGimages/arch2012bb/640_2012092519.JPGimages/arch2012bb/640_201209252.JPGimages/arch2012bb/640_2012092520.JPGimages/arch2012bb/640_2012092521.JPGimages/arch2012bb/640_2012092522.JPGimages/arch2012bb/640_2012092523.JPGimages/arch2012bb/640_2012092524.JPGimages/arch2012bb/640_2012092525.JPGimages/arch2012bb/640_2012092526.JPGimages/arch2012bb/640_2012092527.JPGimages/arch2012bb/640_2012092528.JPGimages/arch2012bb/640_2012092529.JPGimages/arch2012bb/640_201209253.JPGimages/arch2012bb/640_2012092530.JPGimages/arch2012bb/640_2012092531.JPGimages/arch2012bb/640_2012092532.JPGimages/arch2012bb/640_2012092533.JPGimages/arch2012bb/640_2012092534.JPGimages/arch2012bb/640_2012092535.JPGimages/arch2012bb/640_2012092536.JPGimages/arch2012bb/640_2012092537.JPGimages/arch2012bb/640_2012092538.JPGimages/arch2012bb/640_2012092539.JPGimages/arch2012bb/640_201209254.JPGimages/arch2012bb/640_201209255.JPGimages/arch2012bb/640_201209256.JPGimages/arch2012bb/640_201209257.JPGimages/arch2012bb/640_201209258.JPGimages/arch2012bb/640_201209259.JPG


 

Referat na Zjazd SDW w Łodzi.

Witam zgromadzonych naszych Gości, Koleżanki i Kolegów,  delegatów Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.

Szanowni Państwo

Spotykamy się dzisiaj, by uczcić 40-tą rocznicę powstania naszego stowarzyszenia. Z pewnością nie wszyscy pamiętają, że powołane zostało w Warszawie 24 czerwca 1972 roku, przez grono ludzi - laureatów międzynarodowego konkursu ogłoszonego pod hasłem "Byliśmy wówczas dziećmi" na wspomnienia jakże często tragicznych przeżyć dzieci w czasie II wojny światowej. Główną inspiratorką konkursu była pani Ewa Szelburg - Zarębina, znana polska pisarka i działaczka, oraz Tadeusz Hołuj pisarz, więzień niemieckiego obozu w Oświęcimiu, Jarosław Iwaszkiewicz poeta i wiele innych osób. Organizatorem całości była redakcja tygodnika "Polityka" z wielkim zaangażowaniem ówczesnego Kierownika Działu Historycznego redaktora Mariana Turskiego oraz Redaktora Naczelnego tego pisma Mieczysława Rakowskiego. I właśnie wymieniony konkurs był impulsem do powołania Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Komitet założycielski stanowiło 20 osób uczestników konkursu. Niestety ówczesne władze każdorazowo odmawiały zarejestrowania stowarzyszenia. W początkowym okresie terenem działania była ziemia zamojska, mazowiecka i miasto Warszawa. Członkami stowarzyszenia mogli zostać wszyscy, którzy 9 maja 1945 r nie mieli ukończonych 18 lat. Powstanie Stowarzyszenia odbiło się ogromnym echem, a opracowane na konkurs wspomnienia i przeżycia w sposób wstrząsający odsłoniły gehennę dzieci, które przeżyły wielką tragedie wojenną. Problem Dzieci Wojny został zauważony, a grupa ofiarnych ludzi dokładała starań o coraz większe zainteresowanie społeczeństwa. W 1979r. Stowarzyszenie podjęło ogólnopolską akcje pod nazwą "Dzieci Wojny - Dzieciom Pokoju". Chodziło w niej o ufundowanie sztandaru dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Sztandar uroczyście wręczono w dniu 29 marca 1980 roku. Sukces tej akcji przeszedł najśmielsze oczekiwania. Efektem tego we wrześniu 1981 roku w Suścu odbył się Zjazd Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Wybrano wówczas Zarząd Główny i zobowiązano go do zarejestrowania Stowarzyszenia w Sądzie. Ponowne próby nadal nie odniosły żadnego skutku. Działalność nasza w dalszym ciągu była nieformalna, a mimo to wzrastała liczba członków, tworzyły się koła terenowe w miastach i na wsiach. Odbywały się nielegalne Zjazdy między innymi w Lublinie, Przemyślu i Biskupcu. No i wreszcie po 20 latach nielegalnego działania w dniu 27 lutego 1992 roku Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu. Na pierwszym Kongresie Przewodniczącym Zarządu Głównego SDW z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim został wybrany jeden z laureatów wspomnianego wcześnie Konkursu Kolega Józef Sapkowski. Działalność organizacyjna Stowarzyszenia zataczała coraz to szersze kręgi  m.in. dotarła także do naszego miasta Łodzi oraz do Krakowa, Częstochowy, Gdyni a także wielu innych miast i osiedli. Należy szczególnie podkreślić, że tak wysokie osiągnięcia spowodowane były wydatną pracą wielu oddanych naszych aktywistów, którzy w pełni poświęcali swój czas by pomagać potrzebującym, a także ocalić od zapomnienia koszmary okrutnej wojny.

Drodzy Przyjaciele

II-gi Kongres Zwyczajny odbył się 23 listopada 1996 r. w Łodzi. Postanowiono wówczas, aby siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce zostało centralnie położone nasze miasto Łódź. Wybrano Zarząd Główny, a Przewodniczącym został kol. Jerzy Nowacki. Sąd Wojewódzki w Łodzi zarejestrował Stowarzyszenie w dniu 5 maja 1997 roku. Był to okres bardzo wzmożonej pracy. Członkowie Zarządu Głównego uczestniczyli w weryfikacji dokumentów, osób  uprawnionych do dodatków do emerytur za deportacje na teren III Rzeszy do pracy przymusowej w czasie okupacji niemieckiej. W tym też okresie udzielano również pomocy członkom SDW w gromadzeniu dokumentów potrzebnych do otrzymywania świadczeń z Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie, a także świadczeń kombatanckich. Na przełomie 1997 - 1998 roku Zarząd Główny przy wydatnej pomocy kol. Henryka Krawczyka - Prezesa Oddziału w Szczecinku czynił wielkie starania by otrzymać w Bornym Sulinowie dom po koszarach oficerów radzieckich, planowano wówczas w tym budynku zorganizować ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy dla naszych członków i sympatyków. Sprawa była bardzo kusząca, gdyż obiekt ten położony był w dość atrakcyjnym miejscu w lesie i w pobliżu jeziora. No niestety mimo tych wielkich starań i wysiłków, otrzymaliśmy negatywną odpowiedź.

Szanowni zebrani

W październiku 1999r. odbył się Zjazd Przedstawicieli Oddziałów naszego Stowarzyszenia, zorganizowany przez Zarząd Oddziału Dolnośląskiego z siedzibą w Wałbrzychu. Podstawowym celem tego Zjazdu było wytyczenie kierunków dalszego działania Stowarzyszenia, a także może przede wszystkim integracja środowiska Dzieci Wojny. Efekty wypracowane na tym Zjeździe były bardzo pozytywne ponieważ wydatnie wzrosła aktywność naszych oddziałów. Dziś po tylu latach warto by było, rozważyć możliwość, organizowania takich spotkań w poszczególnych oddziałach na terenie Kraju. Pragnę przy tej okazji uprzejmie poinformować,  że w zeszłym roku, bez żadnego większego zastanowienia powierzyliśmy kol. Zygmuntowi Rośleniowi prezesowi Oddziału w Mrągowie zorganizowanie Centralnych Uroczystości naszego Święta Dzieci Wojny. Uroczystości te przy wydatnej pomocy Honorowego Członka SDW pani Otyli Siemieniak - Burmistrz Miasta Mrągowa były pięknie przygotowane i przebiegały w bardzo uroczystym nastroju. Prezydium Zarządu Głównego na swym posiedzeniu wysoko oceniło to przedsięwzięcie. Wspomniałem o tym pięknym wydarzeniu po to, by inne nasze oddziały np. w Strzelcach Krajeńskich, Złotoryi, Krakowie, Koszalinie, Jaworze, Legnicy, czy w Szczecinku rozważyły takie możliwości zorganizowania podobnych imprez i zjazdów.

           

Koleżanki i Koledzy.

III Kongres Zwyczajny SDW odbywał się w dwóch terminach 23 kwietnia i 26 czerwca 2001r. Wybrane zostały nowe Władze Stowarzyszenia. Ja zostałem Prezesem Zarządu Głównego. Na Kongresie tym zostały wytyczone także podstawowe kierunki działania naszego SDW, które miały na celu w dalszym ciągu:wspieranie środowisk dzieci wojny; staranie się o przyznanie dzieciom wojny statusu osób represjonowanych, a także pomaganie w gromadzeniu dokumentów potrzebnych do otrzymania świadczeń z Fundacji - Polsko Niemieckie Pojednanie. Zarząd Główny jak i Zarządy Oddziałów SDW, a także Zarządy Miejskie i Gminne  współpracując z władzami terenowymi organizują uroczystości upamiętniające rocznice niepodległościowe, spotkania okolicznościowe, Andrzejki, spotkania noworoczne, a nawet biorą udział w zawodach sportowych organizowanych np. w Strzelcach Krajeńskich. Wspólnym wysiłkiem Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału w Strzelcach Krajeńskich opracowany i skomponowany został przez panią Urszulę Berdowską - Kierownika chóru "GAUDIUM" nasz Hymn Dzieci Wojny. Przyznajemy się do tego, że z dumą o nim opowiadamy naszym Koleżankom, Kolegom oraz wszystkim nam bliskim osobom.

Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy

Na terenie Dolnego Śląska działa 5 oddziałów SDW dzierżoniowski, jaworski, legnicki, wałbrzyski i złotoryjski. Oddziały te liczą około 1000 członków. Największym jednak jest Oddział w Złotoryi który posiada 420 członków a w Jaworze jest 271 członków, w Legnicy 133 członków w Dzierżoniowie 103 członków. W Wałbrzychu po wyborach nowych władz Stowarzyszenia następuje wymiana i aktualnie jest 28 członków czyli liczba członków na tamtym terenie sukcesywnie wzrasta. Oddział w Złotoryi nadzoruje prace 8 kół terenowych miejskich i gminnych. Największym jednak jest koło miejskie które posiada 200 członków. Oddział poprzez koła zaopatruje biednych członków i sympatyków Stowarzyszenia w produkty żywnościowe. Wciągu 5 lat wydano pomoc żywnościową na ogólną wartość 90 tyś. złotych tj. 40 ton żywności. Dużą ilość żywności wydają także oddziały w Szczecinku, Jaworze, Płocku, Legnicy i Konstantynowie Łódzkim. Oddział w Mrągowie liczy 218 członków, w tym 2 Koła tj. Zarząd Gminny w Pieckach i Zarząd Miejsko Gminny w Mikołajkach. Należy dodać, że między innymi Zarząd Oddziału jest inicjatorem budowy pomnika Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Mrągowie. Prezes tego Oddziału pan Jan Zygmunt Rośleń jest członkiem Rady Budowy Pomnika Kombatantów. Oddział w Mrągowie organizuje także różne spotkania kulturalne. W lipcu br statkiem Hotelu Gołębiowski w Mikołajkach wyruszyli w rejs wycieczkowy po mazurskich jeziorach, a Zespół Artystyczny na tym statku zaprezentował swój zaktualizowany program. W Strzelcach Krajeńskich Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce pod przewodnictwem pana Zygmunta Czapli zajmuje się organizowaniem wycieczek krajowych i zagranicznych w których zawsze uczestniczą delegacje niemieckie o podobnym profilu działania z Powiatowego Związku Przesiedlonych z Furstenwalde. Działalność ta trwa już 7 lat na podstawie zawartej umowy o współpracy, ustalany jest każdego roku ścisły program kontaktów z niemieckimi przyjaciółmi. Kontakty te mają charakter kulturalno-poznawczy. Myślą przewodnią tych spotkań, jest pamięć o tragicznych skutkach II wojny światowej,  na rzecz pojednania między narodami. Godne pochwały są prace, oddziału w Koszalinie gdyż oddział ten wspólnie z gimnazjum Nr. 6, ogłosił konkurs Historyczny dla młodzieży szkolnej  pt. "Losy Polaków na ziemiach polskich zajętych przez Związek Radziecki w czasie II wojny światowej w latach 1939-1945". Celem tego Konkursu była popularyzacja wiedzy historycznej wśród tamtejszej młodzieży. Na konkurs wpłynęło 56 prac a w ich wykonanie zaangażowało się 65 gimnazjalistów. Oddział ten organizuje także, różne wycieczki turystyczne ze zwiedzaniem ciekawych miejsc przyrodniczych i historycznych. Za aktywność w życiu społecznym Zarząd Oddziału otrzymał odznakę honorową "Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego" oraz Odznakę Gryfa Pomorskiego.  Oddział Mazowiecki w Płocku wydaje paczki żywnościowe dla swoich podopiecznych, współpracuje ze szkołami, a przede wszystkim organizuje wystawy oraz sympozja pod nazwą "I na gruzach rosną róże" dotyczące dzieci które, wyszły z terenów rosyjskich z wojskami Andersa. Sympozjum to odbyło się z udziałem Sekretarza Ambasady Iranu. Kolejne sympozjum "Stres wojenny i jego skutki", było bardzo ciekawe, a  wykłady wygłosili dr Maria Rybicka oraz dr Eugen Muszyński - Prezes Oddziału Stołecznego w Warszawie. Spotkanie to uświetniła swoją poezją pani Anna Gadomska.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, jestem przekonany, że nie wymieniłem wszystkich osiągnięć jakie zostały dokonane w waszych oddziałach, jak np. w Krakowie, Szczecinku, Gnieźnie, Kętrzynie, Gdańsku i wielu innych, jednak wierzę w to bardzo, że uzupełnicie brakujące informacje w tym zakresie w swoich wystąpieniach podczas dyskusji.

Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Wołoszyński

 

 

Obchody Święta Wojska Polskiego

Delegacja Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce wzięła udział w obchodach Święta Wojska Polskiego, które odbyły się przed Bazyliką Archikatedralną w Łodzi. Złożono kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Członkowie SDW uczestniczyli również w uroczystości wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe.

 

images/arch2012c/800_201208171.JPGimages/arch2012c/800_201208172.JPGimages/arch2012c/800_201208173.JPGimages/arch2012c/800_201208174.JPGimages/arch2012c/800_201208175.JPGimages/arch2012c/800_201208176.JPGimages/arch2012c/800_201208177.JPGimages/arch2012c/800_201208178.JPGimages/arch2012c/800_201208179.JPG


 

 

Pismo z Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

W dniu 22 maja 2012 roku p.o Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wystosował w odpowiedzi na pismo Prezesa Stowarzyszenia Dzieci Wojny odpowiedź którą zamieszczamy:

images/arch2012f/600_201206071.JPG


 

 

Krakowskie obchody Święta Dzieci Wojny

Artykuł z Tygodnika Nowohuckiego Głos (nr 22/1051)

8 maja, dzień zakończenia II wojny światowej, jest Świętem Dzieci Wojny. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku krakowski Oddział Stowarzyszenia Dzieci Wojny zorganizował z tej okazji uroczystość patriotyczną w Domu Kombatanta w Nowej Hucie. Tutaj członkowie SDW mają przyjazną przystań. Tu się spotykają, podejmują różne formy działalności w środowisku, popularyzując idee Stowarzyszenia. Cenią sobie tę przystań i mówią wprost to jest nasz drugi dom". Warto ten fakt zaakcentować, bo co jakiś czas pojawiają się problemy finansowe Domu Kombatanta, w którym działają także inne organizacje kombatanckie, Muzeum Czynu Zbrojnego. Sprawy obiektu wymagają uporządkowania.

Uroczystość patriotyczna zorganizowana 12 bm. rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Teresa Gruszewska, prezes Oddziału Krakowskiego SDW, zainaugurowała Święto Dzieci Wojny, a nad organizacją całości spotkania czuwała wiceprezes Barbara Mularczyk. W uroczystości uczestniczyli m.in.: wiceprezydent Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz. przewodniczący SDPl Wojciech Filemonowicz, prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Franciszek Baryła. Uroczystość uświetnił występ esperanckiego zespołu "Kamea", a sponsorem imprezy dla ponad stu osób był prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.


Pismo do Prezydenta

W dniu 14 maja 2012 roku prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w imieniu swoim i zarządu wystosował pismo do  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie sytuacji Dzieci Wojny.

images/arch2012e/600_201205171.JPGimages/arch2012e/600_201205172.JPG


 

 

Ważne byśmy pamiętali.

Artykuł z dwutygodnika "Ziemia Strzelecka":

Strzelecki oddział Stowarzyszenia Dzieci Wojny po raz kolejny upamiętnił rocznicę zakończenia II wojny światowej. W tym uroczystym dniu wręczono odznaki dla osób współpracujących z oddziałem. 67 rocznicę zakończenia II wojny światowej obchodzono w naszym mieście 6 maja. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w strzeleckiej kolegiacie, gdzie oprawę muzyczną zapewniał chór "Gaudium". Po mszy w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbył się koncert, na który przybyli członkowie SDW, niemiecka delegacja Powiatowego Związku Przesiedlonych z Fürtstenwalde, a także wielu innych mieszkańców gminy.

Uroczystość rozpoczęto od rozdania odznaczeń osobom zasłużonym dla SDW, które aktywnie współpracują ze strzeleckim oddziałem. Błękitny Krzyż otrzymali: Tadeusz Bednarek, Włodzimierz Skwarek, Kazimierz Zarębski, Roman Stoły i Wiesław Sawicki. Honorową Odznakę SDW przyznano Aleksandrze Nowak i Zbigniewowi Marcinkiewiczowi. Wręczono także specjalny dyplom z podziękowaniem od SDW dla chóru "Gaudium", autora oficjalnego hymnu dziecka wojny.

- Musimy pamiętać o tragicznych wydarzeniach wojennych, ale też budować naszą przyjaźń z narodem niemieckim. Miło nam, że w tym wyjątkowym dniu gościmy u nas Hermana Schmücka, przewodniczącego Powiatowego Związku Przesiedlonych z Fürtstenwalde oraz innych członków niemieckiej delegacji - powiedział Zygmunt Czapla, prezes SDW.

- Razem chcemy dążyć do pokoju, aby nigdy więcej nie było wojen - podsumował. Niemieccy goście byli bardzo zadowoleni ze swojego udziału w uroczystości zorganizowanej przez strzelecki oddział SDW. - Cieszymy się, że spędzamy ten dzień właśnie z naszymi polskimi przyjaciółmi. Skończył się czas obozów koncentracyjnych, faszystów, nienawiści. Cieszmy się razem z wolności i działajmy dla dobra naszych narodów - powiedział Wemer Fürstenberg, członek niemieckiej delegacji.

Koncert uświetnili występami lokalni artyści: zespół "Paradoks", chór "Gaudium", "Cantus Decus", Natalia Borysiuk, Sara i Paula Polak, Wiktoria Romanowska, Jan Broniarski, Magdalena Długasiewicz. Uroczystość zorganizowano pod patronatem miasta i gminy Strzelce Kraj., powiatu strzelecko-drezdeneckiego, Strzeleckiego Ośrodka Kultury i "Ziemi Strzeleckiej".

images/arch2012d/480_201205161.JPGimages/arch2012d/480_201205162.JPGimages/arch2012d/480_201205163.JPGimages/arch2012d/480_201205164.JPGimages/arch2012d/480_201205165.JPG


 

Polsko - niemiecki wieczór noworoczny

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddziału w Strzelcach Krajeńskich, tradycyjnie, każdego roku, w styczniu spotykają się, by wspólnie, składając sobie życzenia noworoczne, dobrze się bawić. Tym razem, wieczorem, 20 stycznia tego roku, w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej towarzyszyła nam grupa niemiecka z Powiatowego Związku Przesiedlonych z Furstenwalde na czele z Hermanem Schmuckem i Wernerem Frustenbergem. Do tańca przygrywał zespół wokalno-muzyczny "No Problem", Obsługę gastronomiczną zapewniła nam restauracja "Zacisze".

Zabawa przebiegała w miłej atmosferze, zwłaszcza, że amatorów tańca i śpiewu nie brakowało, a serwowane przekąski były bardzo smaczne, w stylu staropolskim i świetnie podane. "To była dla mnie i naszej grupy niemieckiej wspaniała zabawa, dziękujemy Wam za sympatyczną atmosferę i gratulujemy dobrej organizacji" - tak podsumował nasze spotkanie Hermann Schmuck.

Przyjazd grupy niemieckiej łączył się z uzgodnieniami naszej partnerskiej współpracy na 2012 rok. W godzinach rannych następnego dnia, w Hotelu Staropolskim, gdzie nocowali nasi goście, wstępnie nakreślono zadania jakimi we współpracy zajmować się będzie strona niemiecka i strona polska. Zadania do realizacji ze strony polskiej  przedstawił  prezes SDW Zygmunt Czapla, a ze strony niemieckiej Werner Furstenberg.

Partner niemiecki w ramach opracowywanego projektu "Wir In Europa" proponuje 8 punktów współpracy, między innymi wspólną wycieczkę do Gdańska, Sopotu i Helu w dniach od 24 - 28 maja oraz 4-dniową wycieczkę do Furstenwalde i Berlina w dniach 17 - 20 września. Zaproponował także zorganizowanie spotkania młodzieży polsko - niemieckiej, które odbędzie się w uzgodnionym miejscu i terminie.

SDW w Strzelcach Kraj. w ramach współpracy proponuje między innymi, zaproszenie delegacji niemieckiej na uroczystości z okazji 67 rocznicy zakończenia II wojny światowej (8maja b.r.), uczestnictwo w Strzeleckim Jarmarku Integracyjnym, w 4-dniowej wycieczce do Niechorza oraz uczestniczenie w sportowych zawodach dla niepełnosprawnych w Gościmiu. Członkowie SDW zawsze pamiętają o tragicznych skutkach II wojny światowej, ale jednocześnie są  rzecznikami pojednania z Niemcami, stąd nasza 7-letnia współpraca z partnerem z Furstenwalde, którą w pełni akceptuje prezes Zarządu Głównego SDW Włodzimierz Wołoszyński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 2020
pwścpsn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031