Dotacje dla SDW w Polsce

Będziemy bardzo wdzięczni za udzielenie pomocy finansowej na działalność SDW w Polsce, kazda wpłata będzie mile widziana.                                                                     Konto: PKO BP S.A. O/ŁÓDŻ:  2910203 4080000 45 020115 1489

 
 

VII Kongres Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce w dniu 6 maja 2018 r. w Łodzi

2

13

   1  Obrady Kongresu otwiera Prezes Zarządu Głównego SDW w Polsce Włodzimierz Wołoszyński witając równocześnie przybyłych: Delegatów i Zaproszonych gości, w tym Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, dr. n. med. Wiesława Chudzika dyrektora Centralnego Szpitala Weteranów Akademii Medycznej, Augustyna Wiernickiego Prezesa Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce.                                          Prezes W. Wołoszyński przeprowadza wybór Przewodniczącego Obrad Kongresu, którym jednogłośnie zostaje wybrany Waldemar Szewczyk.

  Przewodniczący Waldemar Szewczyk ogłosił, że na podstawie przekazanej mu listy obecności Delegatów, będącej jednocześnie listą pokwitowań otrzymanych mandatów stwierdza, iż Obrady Kongresu są w pierwszym terminie prawomocne wraz z ewentualnymi tematycznymi uchwałami mieszczącymi się w tematyce Kongresu. Następnie odsłuchano i odśpiewano Hymn Stowarzyszenia Dzieci Wojny.

2 

 

 

Do stołu prezydialnego zaproszono Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, Augustyna Wiernickiego i dr Wiesława Chudzika.

 

 

 

 

 

3

 

 

  Zespół protokólantów Obrad Kongresu:

przewodniczący - Stanisław Cymerman

       człónkowie - Grażyna Prymowicz

                "        - Barbara Gacka

 

Przewodniczący Obrad Waldemar Szewczyk zaproponował wybranie Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: przewodnicząca -  Elżbieta Jankowska, członkowie - Adam Barczyński i Mirosław Barburski oraz Komisję Skrutacyjną: Bogdan Bezeg i Wiewióra, obie Komisje zostały zaakceptowane przez Delegatów. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego złożył Prezes Włodzimierz Wołoszyński. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Stanisław Klimczak a Sądu Koleżeńskiego Stefania Anuszczyk.

Wybrano następujący skład Prezydium Zarządu Głównego w Polsce:                                                 

                         Prezes - Wodzimierz Wołoszyński                                                                                                                   Pierwszy Wiceprezes - Waldemar Szewczyk                                                                                                                  Wiceprezes - Bogdan Runowski                                                                                                                      Wiceprezes - Romuald Srokowski                                                                                                                    Wiceprezes - Adam Barczyński                                                                                                                        Sekretarz    - Stanisław Cymerman                                                                                                                  Skarbnik     - Elżbieta Sikorska                                                                                                                        Członek      - Stefania Anuszczyk                                                                                                                    Członek      - Józef Niewiadomski                                                                                                                    Członek      - Elżbieta Jankowska                                                                                                                    Członek      - Łucja Wieczorkiewicz

 

 Przewodniczący Obrad Waldemar Szewczyk powiedział otwieram dyskusję i zachęcam do składania wniiosków.

 4 Krzysztof Kwiatkowski Prezes NIK, bardzo dziękuję za zaproszenie na Kongres dla mnie honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu Dzieci Wojny jest piękne, szczęśliwe i zaszczytne. Wy mieliście najtrudniejszy okres związany dzieciństwem, a więc nasze pokolenie ma obowiązek o tym pamiętać. Będę Was popierał aby uprawnienia kombatanckie były Wam przyznane. Zapraszam do siedziby NIK, zostaniecie oprowadzeni po placówce. Pragnę przekazać dla Waszego Stowarzyszenia sprzęt komputerowy. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, kwiaty Pod Pomnikiem Pękniętego Serca przekaże w moim imieniu dyr. Łódzkiej Placówki NIK.

 

 

5a

 

- dr. n. med. Wiesław Chudzik dyrektor Centralnego Szpitala Weteranów A.M. czuję się w obowiązku współpracy z Waszym Stowarzyszeniem jest mi wstyd, że nie możemy przyjmować Dzieci Wojny poza kolejnością, w niektórych przypadkach staramy się Wam pomagać i przyjmować Was poza kolejnością. Życzę Wam aby Dzieci Wojny zostali zaliczeni do kombatantów.

 

 

 

 

 

wiernicki

 

 

- Augustyn Wiernicki, Prezes Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w Polsce, gratuluję wybranemu Zarządowi Głównemu, gdyż są to ludzie bardzo zaangażowani i doświadczeni. Dowiedziałem się, że Józef Niewiadomski był jednym z inicjatorów budowy Pomnika Pękniętego Serca - dziękujemy za ten pomnik. Będziemy pamiętać, że Polska została zniszczona w 70 % przez Niemców  a Dzieci Wojny byli pierwsi którzy ją odbudowywali. Dzieci Wojny są przedłużeniem pamięci historycznej tego okresu i tragicznych skutków II Wojny Światowej. Samo powstanie Zespołu Parlamentarnego do Współpracy że Środowiskami Dzieci Wojny w Sejmie RP jest wspólną naszą zasługą i bierze się z naszej współpracy a wspólne nasze działania doprowadzą do osiągnięcia zamierzonego celu. Musimy ciągle wracać do Uchwał z I Kongresu Środowisk Dzieci Wojny w Sejmie RP i żądać ich zrealizowania. Dzieci Wojny muszą być uhonorowane w Polsce.

 

 

 

 

 

 2a

 

- Adam Barczyński, wracam do Kongresu SDW z 2015 r. i wystąpienia do władz centralnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz do władz Niemiec o rekompensaty za doznane krzywdy w czasie II Wojny Światowej przez Dzieci Wojny. Musimy walczyć o realizację wszystkich Uchwał podjętych na I Kongresie w Sejmie RP a przede wszystkim Uchwały o wpisaniu do Ustawy o Kombatantach Dzieci Wojny i nadania im statutu kombatanta.

 

 

 

7a

 

 

Mirosław Barburski, jako Stowarzyszenie nie mamy nigdzie umocowania prawnego, poza KRS - em. Mieliśmy kiedyś rękę ochronną Marszałka Województwa, obecnie jesteśmy w gestii Wojewody Łódzkiego, okazuje się jednak że w Województwie nasz nie ma. Możemy tylko działać  przez Wojewódzką Radę Kombatantów ale znowu tylko  nieformalnie. Stawiam Wniosek, my Delegaci apelujemy o ponowne przyjęcie i umocowanie prawne wszystkich Uchwał z I Kongresu Środowisk Dzieci Wojny w Sejmie RP w 2017 r.

 

 

 

1a

 

 

 

- Pułkownik Józef Sowa, honorowy członek osób represjonowanych w czasie II Wojny Światowej, skończyłem 85 lat byłem w obozie w Niemczech, na co dzień walczymy z nacjonalizmem światowym.

 

 

 

 

 3a4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

6a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danuta Pietrzak, mam 76 lat Niemcy w czasie okupacji zabrali mi Ojca, Dziadka i Wujka w 1944 r. więcej już ich nie widziałam, uważam że powinnam dostać odszkodowanie, za krzywdy które mi wyrządzili.

Bogdan Bezeg z Jawora, jako Dzieci Wojny powinniśmy dostać zniżki na koleje a co najmniej dwa przejazdy darmowe.

Zdjęcia z Kongresu

6

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 2

 o1

o2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kongres 2 Copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms

 

 Zdjęcia - Mirosław Barburski

Redakcja - Stanisław cymerman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2021
pwścpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031