Dotacje dla SDW w Polsce

Będziemy bardzo wdzięczni za udzielenie pomocy finansowej na działalność SDW w Polsce, kazda wpłata będzie mile widziana.                                                                     Konto: PKO BP S.A. O/ŁÓDŻ:  2910203 4080000 45 020115 1489

 
 

II Kongres Polskich Dzieci Wojny w Sejmie RP

W dniu 19.09.2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się II Kongres Polskich Dzieci Wojny zorganizowany przez Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny przy współudziale Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny i Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. 

Na kongres przybyło około 300 delegatów że wszystkich środowisk dzieci wojny.

n

 

Kongres prowadziła pod nieobeczność przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego posła RP prof. Jacka Kurzępy poseł Teresa Hałas z Zamojszczyzny.

Kongres rozpoczął się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego , a  następnie hymnu Dzieci Wojny.

Na wstępie odczytano także listy okolicznościowe od prezydenta Andrzeja Dudy oraz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.  

 

 

 

List prezydenta Andrzeja Dudy odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska.    Prezydent Andrzej Duda w swoim liście zapewnił, że będzie wspierał przewidziane prawem incjatywy, które bedą mogły pomóc najmłodszym ofiarom II Wojny Światowej.

list

 

  Marszałek Sejmu Marek Kuchcinski napisał w liście do uczestników Kongresu, że wojna wciąż nie jest zamkniętym rozdziałem polskiej historii. Przypomniał, że w okresie PRL-u pomijano los dzieci, które ucierpiały w wyniku wojennej okupacji.                                                            Napisał - "Na margines historii został zepchnięty temat najmłodszych ofiar nazizmu. A przecież to dzieci były największymi ofiarami totalitarnego reżimu; często samotne, pozbawione rodzicielskiej opieki oraz poczucia bezpieczeństwa doświadczyly jeszcze większego bólu niż dorośli, były poddawane takim samym represjom jak ich rodzice.

 

gutek

Augustyn Wiernicki - przewodniczący Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny w swojej przemowie wprowadził wszystkich delegatów w problematykę Kongresu. Podkreślił, że w 2018 r. Polska obchodzi 100 - lecie odzyskania niepodległości, zwrócił uwagę na ofiarę Polaków, którzy po wielu latach niewoli odbudowywali ojczyżnę. W tej drodze do niepodległości dzieci wojny, ich rodzice, ich babcie i dziadkowie mają swój wielki udział. Polacy nie tylko uzyskali utraconą niepodlegość lecz także stworzyli w okresie międzywojennym podwaliny polskiej państwowości. Biuro Odszkodowań Wojennych przy Radzie Ministrów po drugiej wojnie  światowej obliczyło, że nam Niemcy są winne 850 miliardów dolarów. I wtedy wyglądalibyśmy jak Niemcy, jak Francja, jak wszystkie inne najwyżej postawione gospodarki Europy. O tym trzeba mówić i ust nie zamykać, trzeba o tym Niemcom przypominać, żeby nie byli tak pyszni. Polskie dzieci wojny zasługują na pamięć historyczną, a nie na zapomnienie. Przypomniał też ubigłoroczne uchwały, które podjęto na I Kongresie Dzieci Wojny.

WodekWłodzimierz Wołoszyński - Prezes Zarządu Głównego w Polsce Stowarzyszenia Dzieci Wojny - powiedział, Dzieci Wojny to generacja Polaków, którzy w chwili wybuchu II Wojny Światowej najtragiczniejszej karty w dziejach historii państwa polskiego mieli zaledwie 18 lat, a także Polacy którzy urodzili się zarówno na terenach włączonych do III Rzeszy Niemieckiej, na ziemiach okupowanych, w Generalnej Guberni, na zsyłkach do byłego ZSRR, w obozach czy innych miejscach odosobnienia oraz Ci, którzy mieli szanse przeżyć okropności wojny, a dziś żyjący, stanowią tragiczną historie tamtych lat. Dzieci podczas wojny tracą wszystko, beztroskie dzieciństwo, a przede wszystkim tracą poczucie emocjonalnego i materialnego bezpieczeństwa. Wojna to nie tylko utracone dzieciństwo, to również ciężkie życie o przetrwanie a po wojnie ciężka praca o wyrównanie szans, to ciężka trauma, która zostaje do końca życia. Takie są fakty. Upłynęło ponad 70 lat od zakończenia działań wojennych a polskie dzieci wojny to dziś seniorzy, często niepełnosprawni, częstokroć posiadający głodowe renty czy emerytury, mający utrudniony dostęp do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, którzy praktycznie nie zostali objęci żadną formą ustawowego zadośćuczynienia za poniesione krzywdy. Pomimo wielokrotnych starań naszych działaczy na wszystkich możliwych polach, czy też Uchwał podjętych na I Kongresie Polskich Dzieci Wojny w dniu 8 maja 2017 r., do dnia dzisiejszego nie odniosły żadnego skutku, nie było i nie ma woli politycznej aby nasze sprawy ludzi starszych, odniosły pozytywne rozwiążanie. Pragnę poinformować zebranych, że są budowane dobre kontakty np. z Posłem prof. Jackiem Kurzępa Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny, z Poseł dr Alicją Kaczorowską, która jest Honorowym Członkiem Naszego Stowarzyszenia a ponadto przyjęła obowiązek przewodniczenia Komitetowi Organizacyjnemu Pierwszych Centralnych Obchodów Święta Dzieci Wojny, które odbyły się w dniu 7 maja 2018 r.    Pod Pomnikiem Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów w Łodzi. Bardzo dobrze układa się współpraca z Augustynem Wiernickim - Prezesem Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Stowarzyszeń i Związków Dzieci Wojny. Następnie omówił dobrą pracę oddziałów SDW w Polsce wymieniając II Oddział z Łodzi, że Strzelców Krajeńskich, z Mrągowa, z Jawor, ze Skwierzyna i Gniezna, w Polsce mamy 25 oddziałów razem około 5000 członków.

Mirek

  Mirosław Barburski - Prezes II Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Dzieci Wojny, powiedział - w 2017 roku w maju podczas I Kongresu Dzieci Wojny w Sali Kolumnowej Sejmu RP podjęliśmy cztery uchwały które Stowarzyszeniom i Związkom Dzieci Wojny miały dać umocowanie prawne przyjęte przez Sejm i Rząd RP. Mieliśmy nadzieję, że na II Kongresie będziemy mieli możliwość rozliczenia realizacji uchwał podjętych rok temu. Nie będę mówił o roli, znaczeniu i losach środowiska które reprezentuję jako Prezes ponieważ temat ten szeroko był poruszany przez moich przedmówców. Przytoczę tylko kilka faktów które świadczą o tym, że przez rok od ostatniego naszego spotkania nic się nie poprawiło a w zasadzie jest obecnie jeszcze gorzej. Działamy w Stowarzyszeniu Dzieci Wojny w Polsce, które ma umocowanie w KRS, ale nie ma umocowania Ustawowego.  1. Do pażdziernika 2017 r. byliśmy jako Stowarzyszenie w strukturach Marszałka  Województwa.                         2. Od listopada stowarzyszenia przeszły w gestię Wojewody.                                     3. W marcu spotkaliśmy się z Kierownictwem Biura Wojewody oddział Dziedzictwa   Narodowego i ochrony Pamięci Narodowej.          Nas tam nie ma.       Zabrano nas od Marszałka,ale nie dano nam nic w zamian. Jest do kontaktu tylko Wojewódzka Rada Kombatantów. Nie możemy już liczyć bezpośrednio na żadną pomoc ze strony władz samorządowych w tym m.in. w organizowanych wycieczkach, dofinansowaniach do uroczystości okolicznościowych i.t.p.                          4. 7 maja 2018 r. I Święto Polskich Dzieci Wojny zorganizowane było przy współpracy Posłanki RP z PIS z Łodzi Alicji Kaczorowskiej, bez oficjalnego umocowania prawnego tego święta.                                                                                                                  W maju br na Kongresie SDW w Polsce przyjęliśmy podpisany przez Delegatów Kongresu w Łodzi Apel skierowany do II Kongresu Dzieci Wojny o ponowne przyjęcie i umocowanie prawne uchwał z I Kongresu Polskich Dzieci Wojny z 8 maja 2017 r. ( Apel w załączeniu). Przekazując ten Apel do protokołu mam nadzieję, że po raz trzeci nie będziemy już zmuszeni dyskutować i głosować nad tymi samymi uchwałami. 

Kongres 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1

W2

W3           

/                                                             

  Barburski Cymerman 

Zdjęcia - Mirosław Barburski

Redakcja - Stanisław Cymerman            

 

sierpień 2020
pwścpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31